Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chuyển phát hàng hóa

Thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế

Thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế

Thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế

1. Nguyên tắc thực hiện

Sau khi hợp đồng đã được xác lập và có hiệu lực pháp lý, hợp đồng trở thành luật, các bên tự nguyện thực …

Thời gian chuyển phát nhanh quốc tế

Thời gian chuyển phát nhanh quốc tế

Quốc gia Thời gian
(Ngày)
Quốc gia Thời gian
(Ngày)
Quốc gia Thời gian
(Ngày)
Quốc gia Thời gian
(Ngày)
Afghanistan 5-6 East timor 2-3 Liberia 5-6 San Marino 4-5
Albania 4-5 Ecuador